Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pilates- jatkoryhmät:

maanantaisin

klo 16.15 ja 17.30

               ja

         torstaisin

         klo 7.45

 

Lihaskunto-tasapainoryhmä:    tiistaisin klo 14.00

 

     REKISTERISELOSTE

    Henkilötietolaki (523/99) 10§

    Laatimispäivä 21.11.2006 ja 01.03.2015

  

1. Rekisterinpitäjä                

Varkauden Medifys Oy

Pirnankatu 4, 78200 Varkaus

puh. 017 552 7747,  043 211 1036  

E-mail: info@varkaudenmedifys.fi

www.varkaudenmedifys.fi

Y-tunnus:  0745076-9

 

2. Yhteyshenkilö    

Pirjo Nyyssönen

tj, ft-OM

Yhteystiedot kuten yllä

 

 3. Rekisterin nimi                      Varkauden Medifys Oy:n asiakas/potilasrekisteri

 

 4. Henkilötietojen  käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan hoidon                             suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen                                 ylläpito ja seuranta.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen  ja seurantaan.

Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen.

 

5 Rekisterin tietosisältö  

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, asiakkaan nimeämä lähiomainen/alaikäisen asiakkaan huoltaja. Asiakkaan lupa /kielto tietojen käsittelyyn ja luovutukseen liittyen.

Maksusitoumuksen tiedot (vakuutusyhtiö, Kela, terveyskeskukset, sairaalat, yms.).

Asiakkaan hoitotiedot, tutkimustiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet    

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä /

asiakkuussuhteen aikana pääasiassa asiakkaalta itseltään (alaikäisen huoltajalta):  hoitoon liittyvät asiapaperit, tutkimus- ja hoitomääräykset.

Näiden tietojen lisäksi saadaan pitkäaikaispotilaiden epikriisejä heidän hoitotahoiltaan.

Tietoja saadaan myös maksusitoumuksen myöntävältä taholta koskien laskutusta ja hoitopalautetta.

Kaikki tieto saadaan asiakkaan suostumuksella.

 

7. Säännönmukaiset  luovutukset      

Asiakas (huoltaja) itse nimeää minne tietoja luovutetaan = asiakkaan                                      suostumus. Asiakas voi perua suostumuksensa milloin tahansa.

Tietoja luovutetaan myös, mikäli asiasta on laissa  nimenomaisesti erikseen säädetty.

Kelan, terveyskeskusten ja sairaaloiden maksusitoumuksiin liittyy velvoite hoitopalautteen lähettämiseen.

 

8. Tietojen siirto EU:n    tai ETA: ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueenulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen  periaatteet     

Konekielinen aineisto on salasanojen ja/tai henkilövarmennekortin takana.                               Asiakashallintaohjeman tuottaja huolehtii varmennepalvelusta.

Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Tietokoneet on suojattu salasanoilla, palomuurilla ja virustorjunnalla sekä langattoman verkon käyttö on myös suojattu.

Manuaalinen aktiivikäytössä oleva aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja arkistoitu aineisto on aina lukituissa, paloturvallisissa arkistokaapeissa.

 

Potilasasiamies:

Ismo Saarinen, asianajaja, Oikeustieteen kandidaatti

puh.                    09 477 2356

fax.                     010 279 3309

e-mail.               ismo.saarinen@saarinenlaw.fi

osoite                Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki

 

 

 

 

Varkauden Medifys Oy

Pirnankatu 4

78200 Varkaus

info@varkaudenmedifys.fi

Puh. 017 552 7747   ja

043 211 1036

0745076-8

www.varkaudenmedifys.fi