Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

  1.  e-passi liikuntaan ja
  2. e-hyvinvointipassi käy hierontaan ja fysioterapiaan!

Pilates maanantaisin

klo 16.15 - 17.15

Lihaskunto- ja tasapainoryhmä

tiistaisin klo 14.00 - 15.00

 

Virtsankarkailun eli inkontinenssin fysioterapia

tarkoittaa lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöistä ja lihasheikkouksista johtuvien ongelmien hoitamista ja ennaltaehkäisemistä fysioterapian menetelmin. Lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä ovat esim. virtsa- ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmant (= inkontinenssi), laskeumat, kiputilat, ylijännitystilat, seksuaaliset toimintahäiriöt sekä neurologisiin sairauksiin liittyvät toimintahäiriöt.

 

Inkontinenssi fysioterapiaa voidaan antaa naiseille, miehille ja lapsille iästä riippumatta. Terapian toteuttaa jarkokoulutettu fyssioterapeutti. Fysioaterapiaan hakeudutaan yleensä lääkärin lähetteellä, jolloin hoidot kuuluvat KELA:n korvauksen piiriin. Pelkkään lantionpohjan lihasvoiman testaukseen tai ohjeita saamaan voidaan tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

 

Fysioterapian tavoitteena on parantaa lantionpohjan lihasten hallintaa, kasvattaa voimaa ja kestävyyttä eli oppia käyttämään lantionpohjan lihaksia oikein eri tilanteissa. Hoidon avulla virtsankarkailu vähenee tai loppuu kokonaan ja näin voidaan mahdollisesti välttyä leikkauksilta. Hoito vaikuttaa positiivisesti myös sukupuolielämään.

Yleistä

Inkontinenssilla tarkoitetaan tahatonta virtsankarkailua. Tahattomasta virtsankarkailusta kärsii tutkimusten mukaan lähes joka viides nainen jossakin elämänsä vaiheessa. Ulosteinkontinenssi tarkoittaa ilman, löysän tai kiinteän ulosteen pidätyskyvyttömyyttä.

 

Vaikka virtsankarkailu on yleinen ongelma, se pyritään usein salaamaan. Intiimistä ongelmasta keskuteleminen koetaan usein kiusalliseksi. Ongelmaa ei ymmärretä tarpeeksi hyvin ja pelätään tarvittavia hoitoja. Virtasankarkailu heikentää aina ihmisen elämänlaatua, vaikeuttaa sekä työntekoa että harrastamista. Mutta useimmissa tapauksissa virtsankarkailu voidaan parantaa tai sen oireita huomattavasti lievittää. Ja jo avoin puhuminen asiasta auttaa selvittämään tilannetta.

 

Ennaltaehkäsy on tärkein ja tehokkain lantionpohjan lihasten toimitahäiriöiden välttämiseksi On tärkeää hakeutua hoitoon ajoissa, sillä näin saavutetaan nopeimmin tuloksia. Jo peruskouluiästä lähtien olisi tyttöjen saatava asiallista valistusta ko. lihaksistosta. Kaikenlainen liikunta on hyväksi myös lantionpohjan lihaksistolle. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Lantiopohjaan olisi hyvä kiinnittää huomiota jo ennen ongelmien ilmenemistä.

 

Virtsankarkailut syyt

Virtsankarkailu voi johtua monistä tekijöistä ja siksi lääkärin tulee selvittää oireilun syyt. Altistavia tekijöitä ovat mm. raskaus ja synnytys, vaihdevuodet ja ikääntyminen, ylipaino, ummetus, pitkäkestoinen ponnisteluja vaativa rasitus, tupakointi ja lantion alueen leikkaukset. Tavallisin syy on ikääntymisen aiheuttama lihasten ja tukikudosten löystyminen sekä estrogeeni hormonin vähenemisen myötä limakalvojen haurastuminen. Edellä mainitut syyt aiheuttavat lantionpohjan tukikudoksen pettämisen ja tällä alueella olevien elinten mm. virtsarakon laskeutumisen alaspäin. Ponnistustilanteessa virtsarakon paine nousee enemmän kuin virtsaputken paine, joilloin virtsaa saattaa tahattomasti karata.

 

Yleisimmät virtsankarkailun muodot

-Ponnistusinkontinenssi on virtsan karkaaminen fyysisen rasituksen (esim. hyppiessä tai taakkaa nostaessa) tai ponnistuksen (esim yskäisy tai aivastuksen yhteydessä).

 

-Pakkoinkontinessi on virtsan karkaaminen äkillisen virtsaamispakon yhteydessä tai sen jälkeen. Tähän liittyvät virtsarakkolihaksen tahattomat supistelut.

 

-Sekatyyppinen inkontinenssi on kahden edellisen karkailumuodon yhdistelmä eli ponnistus- ja pakkoinkontinenssin yhtäaikainen esiintyminen.

 

Lantionpohjan lihasten tärkeä rooli

Lantionpohjan lihasten tehtävä on siis osallistua virtsaamis- ja ulostamismekanismiin sekä tukea virtsarakkoa, kohtua ja peräsuolta estäen näin lantionpohjan sisäisten rakenteiden laskeutumista alaspäin. Lantionpohjan lihakset toimivat yhteistyössä ns. synergisteinä poikittaisen vatsalihaksen ja syvien selkälihasten kanssa. Joten ne ovat osallisena myös koko ryhtiimme. Lantiopohjan harjaannuttamista voidaan tehostaa oikean hengityksen avulla ja toisinpäin: jäntevä lantionpohjan ja virtsanseinämän lihaksisto on edellytyksenä tehokkaalle syvähengitykselle. Vahvojen lantiopohjan lihasten avulla parannat myös huomattavasti molempien sukupuolten seksuaalisia tuntemuksia, kun lantionpohjan lihasten pintatunto ja orgasmiherkkyys lisääntyvät.

 

Hyötykäytäntö

Koska kyseessä on intiimiaalueen hoito, on hoitotapahtumasta pyritty tekemään luottamuksellinen ja miellyttävä, asiakkaan toiveet huomioiva tapahtuma. Hoito ei saa aiheuttaa kipua. Hoitokertoja voi olla yksi tai useampi riippuen ongelman laadusta. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että asiakas on motivoitunut suorittamaan kotona tehtäviä harjoitteita.

 

Kehittyneillä fysioterapiamenetelmillä ja käytössämme olevallla laitteistolla virtsankarkailua voidaan hoitaa tehokkaasti. Ennen fysioterapian aloittamista on syytä käydä lääkärillä, jotta saadaan poissuljettua tulehdukset ym. asiat, jotka vaativat lääkärin hoitoa.

- Hoidon alussa keskustelemalla ja täyttämällä virtsankarkailua- ja erotusdiaknostiikkaa koskevat kaavakkeet selvitellään karkailun laatua.

 

-Fysioterapeutti testaa lantionpohjan lihasten kunnon Neuro Track-biopalautelaitteella käyttäen vaginaalielektrodia. Tulokset kirjataan.

 

- Testauksen perusteella annetaan yksilölliset harjoitteluohjeet ja jatkohoito-ohjeet.

 

- Harjoittelun tukena voidaan käyttää sähköterapiaa joko stimuloimaan lantiopohjan lihaksia (ponnistusintinenssi) tai rauhoittamaan rakon toimintaa (pakkoinkontinenssi).

 

- Omatoimista harjoittelua varten voidaan lainata kotiharjoittelulaite, Neuro Track 4.

 

Lisää tietoa: www.poliklinikka.fi/virtsankarkailu ja www.kaypahoito.fi/kh?suositus=khp00063